Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2019

Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2019

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ trong biên chế, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng bậc lương dự kiến năm 2019.

Đề nghị các đơn vị rà soát hệ số lương theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01 – gặp Tường Vi) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 15/04/2019 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng kính chào.