Giấy mời tham dự Hội thảo “Vai trò của định giá cac-bon, các công cụ dựa vào thị trường, tiềm năng đóng góp trong việc thực hiện NDC và khả năng áp dụng ở Việt Nam” do Cục Biến đổi Khí hậu tổ chức