Giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á

Giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á
 1. Giới thiệu

            Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á (ASEAN Credit Transfer System – ACTS) là một hệ thống do Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) thành lập nhằm: tăng cường và tạo điều kiện cho việc giao lưu sinh viên giữa các trường đại học thành viên AUN; chuẩn bị cho sinh viên của các trường thành viên AUN hội nhập Cộng đồng ASEAN.

 1. Lợi ích của việc tham gia ACTS
 • Trải nghiệm nền giáo dục của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á;
 • Được miễn học phí và được hưởng một số chương trình hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình này (tùy thuộc vào chính sách của từng trường và từng thời điểm nộp hồ sơ);
 • Tích lũy tín chỉ vào chương trình học chính quy;
 • Trải nghiệm cuộc sống và văn hóa bản địa;
 • Tiếp thu kiến thức, tăng cường hiểu biết về Cộng đồng ASEAN;
 • Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
 1. Điều kiện tham gia
 • Là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại các trường thành viên thuộc ĐHQG – HCM;
 • Đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ đối với sinh viên bậc đại học và 1 học kỳ đối với sinh viên bậc sau đại học;
 • Có điểm trung bình tích lũy các môn học tính đến thời điểm nộp hồ sơ đạt lại KHÁ trở lên theo quy định của ĐHQG-HCM;
 • Đáp ứng các điều kiện của trường đề cử cũng như trường tiếp nhận;
 • Được trường để cử chấp thuận và gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM.

Lưu ý:

 • Thời gian đăng ký tham gia trao đổi tối đa 2 học kỳ.
 • Môn học lựa chọn phù hợp với môn học trong chương trình đào tạo của sinh viên đang theo học và được trường đề cử chấp nhận cho chuyển đổi sau khi học xong.
 1. Danh sách các trường trong hệ thống ACTS: http://acts.ui.ac.id/about-aun-acts/participating-universities.html
 2. Cách thức đăng ký tham gia chương trình AUN – ACTS

Bước 1: Đăng ký

 • Sinh viên truy cập theo đường link: http://apps.acts.ui.ac.id/home/applyfront, đăng ký tài khoản.
 • Tham khảo thông tin về các trường Đại học, khóa học, thời gian trao đổi và bậc trao đổi của hệ thống ACTS tại thẻ Course.
 • Đăng nhập vào hệ thống và tiến hành đăng tải hồ sơ lên hệ thống ACTS.
 • Hoàn tất và lưu hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ sau khi nhận xác nhận

 • In mẫu đăng ký từ trang web ACTS và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Bao gồm:
  • Mẫu đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin.
  • Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của trường.
  • Bài luận cá nhân bằng tiếng Anh.
  • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.
  • Bản sao các chứng chỉ, chứng nhận, giấy khen,… để bổ sung cho hồ sơ.
  • Bản sao hộ chiếu.
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu cụ thể của chương trình.
 • Nộp hồ sơ về Phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án (F.105, cơ sở Nguyễn Văn Cừ). Lưu ý: Hồ sơ của sinh viên phải được gửi trước ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện trao đổi.
 • Trường sẽ xem xét hồ sơ và nội dung các môn học sinh viên đăng ký trao đổi, làm công văn đề cử và gửi đến ĐHQG.
 • ĐHQG-HCM tiếp nhận, xem xét và tiến hành đề cử sinh viên trên website đăng ký của ACTS.
 • Sau khi có kết quả, ĐHQG-HCM sẽ thông tin đến trường và sinh viên.
 1. Chương trình hỗ trợ ACTS của ĐHQG – HCM

Giá trị: Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông đến trường đại học tiếp nhận sinh viên (bay từ TP.HCM đến các thành phố chính của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á).

Số lượng: ít nhất 5 suất cho mỗi học kỳ.

Điều kiện đăng ký xin hỗ trợ:

 • Là sinh viên ĐHQG-HCM hệ chính quy đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ;
 • Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mà chương trình sinhviên đăng ký tham gia ACTS yêu cầu;
 • Được trường Đại học sinh viên đăng ký tham gia chương trình ACTS đồng ý tiếp nhận;
 • Bắt đầu thời gian trao đổi vào học kỳ II hoặc học kỳ hè của chương trình trao đổi.
 1. Mọi thông tin về chương trình:

Phòng Quan hệ Quốc tế – Quản lý Dự án

Phòng F.105, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Email: internationalrelations@hcmus.edu.vn

Điện thoại: 028. 38 308 557