Danh mục: Quy định – Quy trình

[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Bài viết

[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi toàn thể Quý viên chức – người lao động. Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển đến toàn thể viên chức – người lao động Dự thảo Quy định Chế độ làm việc của viên chức – người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. Viên chức – người lao...