Hệ thống đăng ký học phần trên Portal có thể bị gián đoạn trong ngày 27/02 và 28/02

Hệ thống đăng ký học phần trên Portal có thể bị gián đoạn trong ngày 27/02 và 28/02

Phòng Đào tạo thông báo:

Do đường truyền Internet của ĐHQG-HCM đang bảo trì, nên từ 9hAM ngày 27/02/2021 đến 16h ngày 28/02/2021 hệ thống ĐKHP trên Portal có thể bị gián đoạn. Việc ĐKHP có thể khó thành công. Nếu gặp trường hợp này, các em nên bình tỉnh rồi đăng nhập, đăng ký lại. (SV nên tranh thủ ĐKHP trước 9h ngày 27/02 để tránh sự cố không vui này)

Lưu ý: Sinh viên ĐHCQ còn một đợt điều chỉnh ĐKHP từ 9hAM 04/03/202 đến 07/03/2021.

                                                      

                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO