Thẻ: Đăng ký học phần

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học
Bài viết

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến SV lớp Liên thông đại học về việc Đăng ký học phần học lại như sau: Thời gian đkhp lớp học lại: 11,12/01/2024, Thời gian điều chỉnh đkhp lớp học lại: 18,19/01/2024 Thời gian học: 19/02/2024 – 19/05/2024 TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_trả nợ vét HK2

Thông báo tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy
Bài viết

Thông báo tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy

    THÔNG BÁO Về việc tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ Đại học chính quy             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ...

Thông báo hủy các lớp trong HK3/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà
Bài viết

Thông báo hủy các lớp trong HK3/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

THÔNG BÁO (Về việc hủy các lớp trong HK3/2021-2022 sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà)   Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK3/2021-2022, Trường điều chỉnh hủy một số lớp mở trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy...

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022  cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy
Bài viết

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy về việc...