Thẻ: Đăng ký học phần

Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)
Bài viết

Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)

THÔNG BÁO Đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2023-2024 Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp Các ngành: Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Điện tử – truyền thông và Khoa học môi trường          Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo...

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3
Bài viết

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3

THÔNG BÁO (Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)   Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và...

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024  sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2
Bài viết

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

THÔNG BÁO (Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2) Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập...

Thông báo về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 – bậc đại học hệ chính quy
Bài viết

Thông báo về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 – bậc đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO (Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy) Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học...

Thông báo bổ sung thời gian đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn đối với sinh viên K2023
Bài viết

Thông báo bổ sung thời gian đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn đối với sinh viên K2023

Để hỗ trợ sinh viên K2023 bổ sung thời gian đăng ký học phần, Trường thông báo đến sinh viên khóa 2023 được đăng ký học phần Anh văn, Thể dục, Tin học cơ sở và học phần tự chọn từ 09g00 thứ ba 27/02/2024 đến 18g00 thứ ba 27/02/2024. Lưu ý: Học phần Anh...

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học
Bài viết

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến SV lớp Liên thông đại học về việc Đăng ký học phần học lại như sau: Thời gian đkhp lớp học lại: 11,12/01/2024, Thời gian điều chỉnh đkhp lớp học lại: 18,19/01/2024 Thời gian học: 19/02/2024 – 19/05/2024 TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_trả nợ vét HK2