HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thực hiện Kế hoạch Số 61/KH-ĐU ngày 31/5/2023 của Đảng ủy. Sáng ngày 09/6/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị Hội đồng trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng. Với sự tham dự của PGS.TS. Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM; GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Ông Đinh Hà Duy Linh; Bà Lê Ngọc Trúc Huỳnh, Đại diện Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQG-HCM, cùng các Thành viên Hội đồng trường là VC-NLĐ trong trường.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Cao Vinh nhấn mạnh quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng trường trong công tác bỏ phiếu bình bầu cá nhân được xem xét bổ nhiệm lại.

Kết quả kiểm phiếu, có 17/17/25 số phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 68% đề nghị bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Minh Triết là Phó hiệu trưởng. Đủ điều kiện nguyên tắc nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại đạt tỷ lệ số phiếu đồng ý trên 50% số phiếu so với tổng số người được triệu tập.

Một số hình ảnh thành viên Hội đồng trường thực hiện công tác bỏ phiếu kín: