Hội thảo “ THƯƠNG HIỆU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP”

Hội thảo “ THƯƠNG HIỆU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP”

Kính gửi: Quý Thầy Cô

 Hội thảo “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp” đã được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) phối hợp với  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và  Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tổ chức thành công tại Hà Nội vào ngày 29/10/2018.  Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và đây là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên và các doanh nghiệp.  Nhận thấy  có nhu cầu cao của các doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề thương hiệu và chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại 4.0, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)  đề nghị Hội Sở hữu Trí tuệ TP Hồ Chí Minh (hội viên tổ chức của VIPA)  tiếp tục  phối hợp  với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế INTA tổ chức Hội thảo này dành cho các hội viên và các doanh nghiệp khu vực phía Nam.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô quan tâm, phổ biến và cùng tham dự Hội thảo “ THƯƠNG HIỆU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP” theo thời gian và địa điểm như sau:

         Thời gian:      8:00 – 12:00, thứ ba ngày 26 tháng 02 năm 2019

          Địa điểm:      Hội trường Ban Tuyên giáo trung ương 

                                Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM

 

Trân trọng