HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2022

HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2022

Trong hai ngày 11 – 12/11/2022 vừa qua, Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2022 đã được đăng cai tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM với chủ đề “GIS và viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường”, đánh dấu một cột mốc thành công tiếp nối giai đoạn 2009 – 2021.

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý và các bên liên quan trao đổi và chia sẻ các kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong một số lĩnh vực có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai nhằm đề xuất các hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ GIS và viễn thám trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo cũng hướng mục tiêu tạo kết nối và mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước.

Hội thảo năm nay đã thu hút gần 120 bài báo của các nhà khoa học trong và ngoài nước với các chủ đề:
  • Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý nhà nước;
  • Quản lý tài nguyên môi trường, các mục tiêu phát triển bền vững;
  • Quản lý rủi ro và giảm nhẹ thiên tai, kiểm soát dịch bệnh;
  • Quản lý dữ liệu địa không gian;
  • Đô thị thông minh, đô thị số, tòa nhà thông minh;
  • Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu;
  • Xử lý ảnh số (vệ tinh, máy bay không người lái, hàng không);
  • Tích hợp LiDAR và GIS;
  • Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.
 
Một số hình ảnh tại Hội thảo: