Invitation to the ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event)

Invitation to the ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event)
Phòng Quan hệ Đối ngoại  nhận được thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM):  Văn phòng AUN có tổ chức chương trình ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event). AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event là chương trình trao đổi văn hóa trực tuyến nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và tri thức,  dành cho lãnh đạo trẻ, sinh viên từ các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản. Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận chứng nhận điện tử từ ban tổ chức.
 
Thời gian: 15g00 – 19g00, từ ngày 01 – 03/3/2022.
Hình thức: Trực tuyến. 
Số lượng: 60 sinh viên. 
Chi phí: Miễn phí tham dự đối với sinh viên được chọn. 
Đường link đăng ký tham dự: https://forms.gle/6LqzXvqEnWB95tdU9, hạn cuối đăng ký là ngày 09/02/2022.
 
Trân trọng.