Kế hoạch giảng dạy thực tập sinh học đại cương 2

Kế hoạch giảng dạy thực tập sinh học đại cương 2

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

Môn học: Thực tập Sinh học đại cương 2 (BIO00082)

Học kì 2, năm học 2021 – 2022

Khóa 2021

Nội dung học: Giáo trình TT Sinh học đại cương A2 (tái bản năm 2021).

Phụ trách giảng dạy : Giảng viên các PTN thuộc Khoa Sinh học – CNSH.

Địa điểm học: PTN Sinh học đại cương 2 (A104 – Linh Trung).

Link thông báo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17_lRB9VJ1b5nSmZtN7_4kWAtc78Fog4C/edit#gid=426602351

Sinh viên liên hệ qua email khi cần thiết: ntahuy@hcmus.edu.vn

Tuần lễ

Tên bài

Tên PTN phụ trách

28/03/2022

Bài 9. Khảo sát quần thể sinh vật (online)

Giảng viên PTN Sinh thái

04/04/2022

Bài 1. Mô và cơ quan thực vật (online)

Giảng viên PTN Thực vật

18/04/2022

Chủ nhật, 24/04/2022 học lý thuyết thực tập (Bài 2 đến Bài 8) từ 13g00 đến 17g00 (online)

25/04/2022

Bài 2. Sắc tố thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

02/05/2022

Bài 3. Sự quang hợp

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

09/05/2022

Bài 4. Hô hấp ở thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

16/05/2022

Bài 5. Vận chuyển nước của mô mộc

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

23/05/2022

Bài 6. Mô động vật

Giảng viên PTN Động vật

30/05/2022

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

06/06/2022

Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong mạch

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

13/06/2022

Thi kết thúc môn khóa 2021(lý thuyết, online, trùng lịch cuối kì của trường)