Khai báo y tế đối với sinh viên học Giáo dục quốc phòng

Khai báo y tế đối với sinh viên học Giáo dục quốc phòng
THÔNG BÁO
 
 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm GDQPAN, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên học GDQPAN tại Trung tâm GDQP khóa 397/20 từ ngày 04/5 đến 27/5/2021 đường link: https://forms.gle/YEUVcYiWhqC1HQpX7 để thực hiện khai báo y tế.
 Thời gian khai báo y tế từ ngày 02/5 đến 12h ngày 03/5/2021. (Ngày 02/5 form khai báo y tế đăng lên trang web Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh)