Khóa học “Proposal Writing for Research Proj ects 2021 – Practice-oriented Training for Young Researchers”

Khóa học “Proposal Writing for Research Proj ects 2021 – Practice-oriented Training for Young Researchers”

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bộ về: 

Trung tâm Thông tin DAAD TP.HCM xin kính mời các giảng viên và nghiên cứu viên trẻ của Quí nhà trường tham dự Khóa học online do DAAD tổ chức:
“Proposal Writing for Research Projects 2021 – Practice-oriented Training for Young Researchers” 
với mục đích hướng dẫn cho các giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ những kỹ năng viết đề cương cho các dự án nghiên cứu quốc tế. Khóa học này vẫn thường xuyên được Trung tâm Thông tin DAAD TP.HCM tổ chức từ năm 2018. Riêng năm nay 2021, do các diễn biến khó lường của đại dịch COVID 19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, khóa học được chuyển đổi sang hình thức online.
 
Thời gian tổ chức khóa học:  9h00 – 12h00, ngày 24 và 31.08.2021,
Ngày hết hạn đăng ký: 15.08.2021
Địa chỉ đăng ký https://forms.gle/8CXXf5mMbfuuwiBA8 
 
Trân Trọng.