Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 

NCS. NGUYỄN KIM NGỌC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Đại số và lý thuyết số – 62460104, với đề tài “Các nhóm con tự do trong vành chiavào lúc 9g00, ngày 20/7/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM