Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 1. LƯƠNG PHƯỚC TOÀN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý Địa cầu – 62 44 15 01, với đề tài “Giải bài toán ngược trọng lực bằng thuật toán memetic – Áp dụng phân tích tài liệu trọng lực vùng Đồng bằng sông Cửu Longvào lúc 14g00, ngày 12/7/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 2. NCS. NGUYỄN HỮU DUY KHANG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62 44 27 01, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và độc tính trên dòng tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1 của cây Bồng Bồng (Calotropis gigantea), họ Trúc Đào (Apocynaceae)vào lúc 8g30, ngày 12/7/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM