Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Thanh Phước

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Thanh Phước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 NCS. TRẦN THANH PHƯỚC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Khoa học máy tính – 62 48 01 01, với đề tài “Mô hình tích hợp tri thức từ vựng trong dịch tự động Hoa- Việtvào lúc 14g00, ngày 23/3/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM