Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Kiều Phương

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Kiều Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. NGUYỄN QUỐC HÙNG, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ đo Gamma phông thấp ứng dụng trong khảo sát phóng xạ môi trường” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 20/01/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành MANAR – 62440119, với đề tài “Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại từ linker hexacarboxylic acid cho ứng dụng hấp phụ chọn lọc và chuyển hóa hóa học khí CO2 buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 15g00 ngày 20/01/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM