Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Văn Mện, Võ Văn Tài

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Văn Mện, Võ Văn Tài

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 1. NCS. NGUYỄN VĂN MỆN, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62440103, với đề tài “Hiệu ứng nhiều hạt trong các hệ hai chiều” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 03/05/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. VÕ VĂN TÀI, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Các tính chất vận chuyển trong hệ hai chiều buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 03/05/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM