LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/01/2024 đến 07/01/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/01/2024 đến 07/01/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
01/01/2024
Nghỉ Lễ theo quy định
Thứ 3
02/01/2024
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
03/01/2024
13:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
04/01/2024
Thứ 6
05/01/2024
8:30 I.11 Họp Đảng ủy VP Đảng ủy
13:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Phùng Thái Thiên Trang, ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
14:00 I.12 Họp Phân công công việc năm 2024 Phòng KHTC
14:00 I.11 Tiếp GS. Tim Baldwin Phòng QHĐN
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Chủ nhật
07/01/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hữu Cần, ngày Toán giải tích Phòng ĐT SĐH