LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/04/2019 đến 06/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/04/2019 đến 06/04/2019)

THỨ HAI NGÀY 01/04/2019

08:00

Họp giao ban tháng 04/2019 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 02/04/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 03/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Introduction meeting

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN + TT KH&CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THƯ BẢY NGÀY 06/04/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Ái Khanh ngành Vật lý hạt nhân

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: