LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/04/2024 đến 06/04/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/04/2024 đến 06/04/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
01/04/2024
16:00 I.12 Họp về gói thầu Cung cấp nguyên liệu cho đề tài mã số 103.03-2021.59 Phòng Quản trị Thiết bị
Thứ 3
02/04/2024
7:30 I.12 (sử dụng cả ngày) Đoàn NAFOSTED kiểm tra, xác nhận tình hình sử dụng kinh phí đề tài thực hiện tại Trường 2022-2023 Phòng KHTC + Phòng KHCN + CNĐT
8:00 F102 Công tác quy hoạch và rà soát bổ sung nhân sự cho Công đoàn Trường NK 2023-2028, NK 2028-2033 Văn phòng Công đoàn
14:00 I.11 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG, CNĐT: TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 4
03/04/2024
9:00 I.12 Thống nhất khối lượng quyết toán gói thầu Thi công xây dựng Nhà TN.B6-1 Phòng thí nghiêm nghiên cứu ung thư thuộc dự án QG-HCM-07 Phòng Quản trị Thiết bị
14:00 I.11 Họp góp ý kế hoạch Mùa hè xanh 2024 Hội Sinh viên Trường
Thứ 5
04/04/2024
14:00 I.12 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 6
05/04/2024
8:30 I.12 Họp HĐ đánh giá nghiệm thu đề tài ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân Phòng KHCN + CNĐT
10:30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
15:00 F.102 Tiếp đoàn Pohang University of Science & Technology (POSTECH) P.QHĐN
Thứ 7
06/04/2024
9:00 I.12 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn Phòng KHCN + CNĐT