LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/06/2020 đến 07/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/06/2020 đến 07/06/2020)

THỨ HAI NGÀY 01/06/2020

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 6/2020

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Đoàn kiểm tra công tác Y tế trường học Quận 5

Địa điểm: Phòng I.12 (Trạm Y tế chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 02/06/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 03/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2020

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

10:00

Họp thống nhất đào tạo SĐH với Khoa Vật lý

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 06/06/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phan Thị Kiều Loan ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 07/06/2020

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên Cao học

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: