LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/01/2023 đến 06/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/01/2023 đến 06/01/2023)

THỨ HAI NGÀY 02/01/2023

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                  

THỨ BA NGÀY 03/01/2023  

08:30

Họp triển khai đề án phần mềm Quản lý đào tạo SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH, QTTB, TTTH chuẩn bị)

 14:00

Họp triển khai đánh giá ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 04/01/2023  

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lê Thị Ngọc Thảo, ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Nghiệm thu đề tài ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 05/01/2023  

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy Vật lý thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Lễ ký kết MOU với TLA/PACE

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/01/2023  

 09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy Vật lý thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Tiếp Đại sứ quán Thụy Điển

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 15:00

Trung tâm ngoại ngữ họp với GĐ TTNN Trường ĐH KHXH&NV

Địa điểm: I.11 (TTNN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 07/01/2023  

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

Địa điểm: Phòng I.11, I.12, F.200 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: