LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/05/2021 đến 07/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/05/2021 đến 07/05/2021)

THỨ HAI NGÀY 03/05/2021

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                  

THỨ BA NGÀY 04/05/2021

13:30

Livestream tư vấn tuyển sinh 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 05/05/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 06/05/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/05/2021

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: