LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/10/2022 đến 08/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/10/2022 đến 08/10/2022)

THỨ HAI NGÀY 03/10/2022

08:30

Họp giao ban tháng 10/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 12:30

Làm việc với Ban Cán sự Đoàn, ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 04/10/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 05/10/2022

08:00

Hội nghị Hội đồng Trường

Địa điểm: Phòng F.102  (VP Hội đồng Trường chuẩn bị)

13:30

Chuẩn bị đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/10/2022

07:30

Cả ngày

Chuẩn bị đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C (ThS. Vũ Thanh Bình)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:40

Tổ chức Lễ vinh danh đội tuyển Olympic Sinh học sinh viên 2022

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Hội trường I, Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 08/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Hội trường I, Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B, C.22 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Mai Ngọc Xuân Đạt, ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 09/10/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá chính thức cấp CSGD chu kỳ 2

Địa điểm: Hội trường I, Phòng F.102, F.202, F.203, F.205A, F.205B, C.22 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: