LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/01/2021 đến 08/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/01/2021 đến 08/01/2021)

THỨ HAI NGÀY 04/01/2021

08:00

Họp giao ban tháng 01/2021

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC  chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 05/01/2021

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phạm Minh Nhựt ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Tiếp đoàn kiểm tra của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11  (Trung tâm Tin học chuẩn bị)

17:00

Hỗ trợ địa điểm họp Ban đại diện Hội đồng hương AG tại TP.HCM

Địa điểm: Phòng F.102

                  

THỨ TƯ NGÀY 06/01/2021

08:00

Họp Hội đồng Trường

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phan Lữ Chính Nhân ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 07/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Hồng Phượng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp chi bộ Phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 08/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: