LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/11/2019 đến 09/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/11/2019 đến 09/11/2019)

THỨ HAI NGÀY 04/11/2019

07:30

Phỏng vấn học bổng cho sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

07:30

Phỏng vấn tuyển sinh chương trình CH – JVN

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 11/2019

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 05/11/2019

08:00

Tiếp đoàn Dresden University of Technology, Đức

Địa điểm: Phòng I.11 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

13:00

Workshop on Micro/Nano system

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 06/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp hội đồng khoa học Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 07/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Thi môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Tin học

 

THỨ SÁU NGÀY 08/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Trần Đông Phương ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tập huấn hóa đơn điện tử cho các đơn vị

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 09/11/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Lệ Thủy ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Văn Âu ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: