LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/9/2017 đến 09/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/9/2017 đến 09/9/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 04/9/2017

Cả ngày

Nghỉ Lễ 2/9


THỨ BA NGÀY 05/9/2017

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Hữu Duy Khanh ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Trường Singapore University of Technology & design

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn Trường Hakyong (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 06/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 07/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

THỨ SÁU NGÀY  08/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Phùng Nguyễn Thái Hằng ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Phỏng vấn ứng viên học Thạc sĩ Lab science trading

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: