LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/04/2021 đến 11/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/04/2021 đến 11/04/2021)

THỨ HAI NGÀY 05/04/2021

14:00

Họp giao ban tháng 04/2021

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp chương trình BS-MS ngành KHVL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 06/04/2021

09:00

Buổi gặp gỡ với VNPT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTTT chuẩn bị)

09:00

Họp thống nhất quản lý chương trình LKĐT Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Trần Cao Vinh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 07/04/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Văn Hoàng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phòng Đào tạo SĐH làm việc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/04/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/04/2021

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CHỦ NHẬT NGÀY 11/04/2021

08:00

Cả ngày

Thi Đánh giá năng lực tiếng Anh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: