LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/10/2020 đến 10/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/10/2020 đến 10/10/2020)

THỨ HAI NGÀY 05/10/2020

08:00

Họp giao ban tháng 10 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:45

Đại học Quốc gia họp

Địa điểm: Phòng I.11

                  

THỨ BA NGÀY 06/10/2020

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Kim Hoàng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 07/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Ngọc Thanh ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 10/10/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Khánh Tân ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: