LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/06/2020 đến 13/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/06/2020 đến 13/06/2020)

THỨ HAI NGÀY 08/06/2020

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 6/2020

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:30

Họp Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 09/06/2020

08:30

Lễ trao bằng ThS TS năm 2020 (Toán, ĐC, KHVL, Sinh, JVN)

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 10/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ trao bằng ThS TS năm 2020 (CNTT, Lý, Hóa, ĐTVT, MT)

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I, Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 13/06/2020

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Cẩm Thu ngành VLNT&HN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: