LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/10/2018 đến 12/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/10/2018 đến 12/10/2018)

Kiểm định chất lượng AUN-QA từ ngày 10 đến 12/10/2018

 

THỨ HAI NGÀY 08/10/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp triển khai các hoạt động thực hiện đánh giá cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 09/10/2018

14:00

Tổ chức trao học bổng cho bên Phong Vũ

Địa điểm: Phòng I.12 (Trung tâm Hỗ trợ SV chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 10/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Phỏng vấn online

Địa điểm: Phòng I.11, I.23 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:30

PGS.TS. Trần Cao Vinh dự Lễ khai khóa 2018 ĐHQG-HCM

Địa điểm: Hội trường – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

11:15

Kiểm định AUN – Thạc sĩ CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:00

Tiếp đoàn College of Natural sciences, CNU, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Kiểm định AUN – Thạc sĩ CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

10:00 

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:00 

Phỏng vấn online

Địa điểm: Phòng I.11, I.23 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Kiểm định AUN – Thạc sĩ CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Tiếp đoàn Portland State University, Mỹ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

ĐHQG tiếp đoàn SYLFF, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Bế mạc đánh giá ngoài chính thức cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA, đợt 2

năm 2018

Địa điểm: Hội trường I (TTKT&ĐGCLĐT chuẩn bị).

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

CHỦ NHẬT NGÀY 14/10/2018

08:00 Phỏng vấn tuyển dụng trong ngày hội sinh viên và doanh nghiệp năm 2018

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (TT Hỗ trợ sinh viên chuẩn bị).