LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/04/2018 đến 14/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/04/2018 đến 14/04/2018)

THỨ HAI NGÀY 09/04/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Seminar về công nghệ năng lượng do Dr. Dương Tiến trình bày

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn giai đoạn 2 cho học viên Cao học chương trình JAIST

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Hội ý về công tác xếp hạng Đại học

Địa điểm: Phòng I.11 (ĐHQG-HCM chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 10/04/2018

14:00

Tiếp đoàn trường University of Amsterdam, Hà Lan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/04/2018

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn Feng chia University, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Lễ trao hoa chúc mừng TS. Vũ Bích Ngọc

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 12/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.48 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Hội nghị triển khai các văn bản, kế hoạch tổ chức hội nghị giữa nhiệm kì

Địa điểm: Phòng F.203 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Khen thưởng ACM ICPC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/04/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 14/04/2018

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý hạt nhân

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: