LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/10/2017 đến 14/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/10/2017 đến 14/10/2017)

THỨ HAI NGÀY 09/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban trường ĐH KHTN tháng 10/2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp thành viên ban đề thi tuyển sinh SĐH năm 2017 đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV đợt tháng 10/2017

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

THỨ BA NGÀY 10/10/2017

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

08:00

Họp Thành Đoàn, ĐHQG, thường trực Đảng ủy ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng Đoàn chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Huỳnh Duy Thảo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ TƯ NGÀY 11/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 12/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ ký kết MOU trường ĐH Lyon 1 (Pháp)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Lễ ký kết MOU trường ĐH Victoria (New Zealand)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:30

Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM – 2017

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

(Xe đưa đón Thầy/Cô tham dự xuất phát tại Trường cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ lúc 07:15)


THỨ SÁU NGÀY  13/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG chuẩn bị)

THỨ BẢY NGÀY  14/10/2017

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: