LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/02/2020 đến 15/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/02/2020 đến 15/02/2020)

THỨ HAI NGÀY 10/02/2020

09:30

Họp hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Tiếp Đại học Y dược Cao Hùng, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Họp với tổ công tác Đảng ủy ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 11/02/2020

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 12/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:00

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan họp về hệ đào tạo từ xa

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 13/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Tiếp SchoolLab, Pháp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

 Họp lãnh đạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C (TS. Nguyễn Việt Hà)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 15/02/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Tấn Phúc ngành Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: