LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/08/2020 đến 14/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/08/2020 đến 14/08/2020)

Phòng KHTC sử dụng phòng I12 từ 27/7 đến 23/8/2020

 

THỨ HAI NGÀY 10/08/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Phát triển CNTT phục vụ đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo + Khoa CNTT chuẩn bị)

13:30

Họp văn bằng chứng chỉ – ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 11/08/2020

 

 

                       

THỨ TƯ NGÀY 12/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Họp ban chuyên môn tiếng anh

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 13/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:30

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm việc với ĐHQG-HCM.

Thành phần: Ban TCCB; Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trường ĐH KHTN.

Địa điểm: Phòng họp 401 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: