LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/04/2021 đến 17/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/04/2021 đến 17/04/2021)

THỨ HAI NGÀY 12/04/2021

08:30

Họp công tác tính thù lao giảng chương trình đề án

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:50

Họp về chương trình hợp tác Khoa Sinh học – CNSH và SNV

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 13/04/2021

09:00

Xét duyệt đề cương biên soạn giáo trình SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Sinh hoạt chuyên môn

Địa điểm: Phòng I.11 (TT KNK chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 14/04/2021

09:00

Họp Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/04/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (GS.TS. Bùi Xuân Hải)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:00

Ký MOU với Agribank

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 16/04/2021

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 17/04/2021

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Huỳnh Việt Khánh ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: