LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/11/2018 đến 17/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/11/2018 đến 17/11/2018)

THỨ HAI NGÀY 12/11/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12, F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp với PGS.TS. Trần Lê Quan

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa CNTT chuẩn bị)

15:00

Họp triển khai công tác CDIO

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 13/11/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Ngô T Mai ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.78 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Tiếp ĐH Xây dựng Miền Tây

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 14/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Tiếp ĐH Vinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Hội nghị giao ban QHQT-ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30 

Tiếp ĐH Vinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

15:00

Hội thảo chuyên đề ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Lý thuyết

Địa điểm: Phòng B.38 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 16/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp công ty ThermoPlastic

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn National Chung Hsing University, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn tham gia khóa học tại trường Tsukuba

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 17/11/2018

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: