LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/9/2022 đến 17/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/9/2022 đến 17/9/2022)

THỨ HAI NGÀY 12/9/2022

09:00

Tiếp đoàn Tsukuba

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2023 thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng Acucus

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 13/9/2022

08:00

Họp hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2023 thuộc lĩnh vực Môi trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp chuẩn bị kiểm định

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:45

Họp chuẩn bị công tác đầu năm học 2022-2023

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 14/9/2022

08:00

Cả ngày

ĐHQG-HCM duyệt quyết toán 2021

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2023 thuộc lĩnh vực Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Kiểm tra dự án VINF

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/9/2022

08:00

Cả ngày

ĐHQG-HCM duyệt quyết toán 2021

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 16/9/2022

08:00

Cả ngày

ĐHQG-HCM duyệt quyết toán 2021

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 17/9/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hoàng Tùng, ngành VLHN và nguyên tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: