LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/01/2020 đến 17/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/01/2020 đến 17/01/2020)

THỨ HAI NGÀY 13/01/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 14/01/2020

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 15/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp Đại học Jeonbuk National University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Bùi Anh Tuấn)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 17/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Dương Văn Hải ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phạm Minh Nhựt ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: