LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/03/2023 đến 17/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/03/2023 đến 17/03/2023)

THỨ HAI NGÀY 13/03/2023

09:00

Họp với các Khoa chuẩn bị đăng ký đánh giá ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Hà Thúc Chí Nhân)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

17:00

Họp BCH Đoàn Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 14/03/2023  

10:00

Họp hội đồng tuyển chọn GV đi đào tạo TS theo đề án 89

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Ocean Infinity

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Võ Thị Ngọc Mỹ, ngành SLH người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 15/03/2023  

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 16/03/2023  

07:30

Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Địa điểm: Phòng HTI, I.11, I.12 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 17/03/2023  

08:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Trang Thảo, ngành LTXS và TK Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: