LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/05/2019 đến 19/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/05/2019 đến 19/05/2019)

THỨ HAI NGÀY 13/05/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lưu Vũ Cẩm Hoàng ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 14/05/2019

 13:00

Kiểm tra HSV TP

Địa điểm: F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 15:30

Hiệu trưởng tiếp khách

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 15/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:00

Xét duyệt đề tài cấp trường 2019

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 17/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BẢY NGÀY 18/05/2019

06:00

(Cả ngày)

Tuyển sinh Sau đại học 2019 – Đợt 1

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lưu Anh Tuyên ngành VL nguyên tử và hạt nhân

Địa điểm: F.205A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 19/05/2019

06:00

Tuyển sinh Sau đại học 2019 – Đợt 1

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: