LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/11/2022 đến 18/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/11/2022 đến 18/11/2022)

THỨ HAI NGÀY 14/11/2022

08:00

Cả ngày

Chấm thi SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp đánh giá theo AUN-QA chương trình ThS Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

ĐHQG kiểm tra VB-CC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 15/11/2022

08:00

Cả ngày

Chấm thi SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp tổ chuyên gia đánh giá kết quả đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 16/11/2022

08:00

Cả ngày

Chấm thi SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng B.41 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn PA.03

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 17/11/2022

08:00

Cả ngày

Chấm thi SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bí thư Đảng ủy họp với chi ủy các chi bộ Sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Hội đồng thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn PC.08

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY 18/11/2022

08:30

Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Địa điểm: Giảng đường 1

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)           

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 19/11/2022

16h30 -18h30

Đại hội Cộng đồng cựu Sinh viên Khoa học

Địa điểm: Khu vực sân trường

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: