LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/04/2019 đến 20/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/04/2019 đến 20/04/2019)

THỨ HAI NGÀY 15/04/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Nhật Hằng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 16/04/2019

08:00

Họp với ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 17/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Dương Văn Hải ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu đề tài

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng Khí hậu học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 20/04/2019

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Ngô Minh Mẫn ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: