LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/05/2021 đến 21/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/05/2021 đến 21/05/2021)

THỨ HAI NGÀY 17/05/2021

10:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

15:00

Sơ lược về đánh giá Hceres cấp CSGD

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 18/05/2021

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa Sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 19/05/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 20/05/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/05/2021

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: TS. Vòng Bính Long)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: