LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/03/2024 đến 24/03/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/03/2024 đến 24/03/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
18/03/2024
15:30 I.11 Họp công tác quy hoạch cán bộ phòng CTSV Phòng CTSV
Thứ 3
19/03/2024
Thứ 4
20/03/2024
9:00 I.12 Họp Hội dồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Lê Thị Thúy Vân Phòng KHCN + CNĐT
9:00 I.11 Gặp gỡ đại diện Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản và thảo luận nội dung hợp tác. Khoa Sinh học – CNSH
13:30 F.102 Trao học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực dành cho cán bộ Đoàn – Hội Đoàn – Hội
16:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 5
21/03/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành SHTN- Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
22/03/2024
8:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH
9:30 VP Khoa Toán – Tin học Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. CNĐT: TS. Hoàng Văn Hà CNĐT
13:30 F.102 Tiếp đoàn thuộc dự án PHER đến làm việc trực tiếp tại trường P.KTĐBCL
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
23/03/2024
8:00 F.102 Tọa đàm của ĐHQG (GĐ ĐHQG chủ trì)
9:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: GS.TS. Lê Văn Hiếu Phòng KHCN + CNĐT
Chủ nhật
24/03/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phan Thị Khánh Vân, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH