LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/9/2023 đến 23/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/9/2023 đến 23/9/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
18/9/2023
08g00 Sân trường cơ sở Thủ Đức Lễ Khai Giảng năm học 2023-2024 P.Công tác Sinh viên
Thứ 3
19/9/2023
09g00 I.12 Họp về công tác điều chỉnh quy hoạch 1/500 Phòng QTTB
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Trần Thị Tinh Tươm, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
20/9/2023
08g00 I.12 Báo cáo chuyên đề tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
08h30 I.11 Trao đổi họp tác chuyên môn giữa Trường – Hội công nghệ vi mạch bán dẫn – Công ty Kendo P.QHĐN
14g00 I.12 Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG loại C – Lĩnh vực Sinh học và CNSH Phòng KHCN
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Lê Thị Ngọc Thảo, ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
21/9/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
10g00 I.11 Họp đánh giá theo ASIIN cụm Địa chất, Môi trường, Hải Dương P.KTĐBCL
14g00 F.102 Họp với Hiệu trưởng và các Khoa Phòng QTTB
Thứ 6
22/9/2023
08g00 I.12 Bảo bệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
13h00 F.102 Đón tiếp phái đoàn của Viện Alan Turing và Công ty Oxford Insights P.QHĐN
14g00 I.12 Làm việc và trao đổi với ngân hàng ShinHan Bank về việc vay vốn cho sinh viên, học viên Phòng C.TSV
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
23/9/2023
09g00 I.35 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Quí Danh, ngành Đại số và lý thuyết số Phòng ĐT SĐH
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Trường Hải, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
09g00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH