LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/10/2020 đến 25/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/10/2020 đến 25/10/2020)

THỨ HAI NGÀY 19/10/2020

Cả ngày

ĐHQG duyệt quyết toán

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 20/10/2020

Cả ngày

ĐHQG duyệt quyết toán

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUNQA họp livestream với Trung tâm Khảo thí ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 21/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Chấm thi ĐGNL AV-SĐH

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 22/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:00

UBKT Đảng ủy VNU họp

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ SÁU NGÀY 23/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Hội đồng Ban giám khảo Eureka

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

08:00

Hội nghị giao ban công tác QHĐN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

08:30

Họp góp ý dự thảo quy định và quy trình quản lý cấp phát văn bằng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC + Phòng TTPC&SHTT chuẩn bị)

14:30

Họp chi bộ Tháng 10

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 24/10/2020

 

 

 

CHỦ NHẬT NGÀY 25/10/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phan Thị Thùy Giang ngành VLHN và Nguyên tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: