LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/02/2023 đến 25/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/02/2023 đến 25/02/2023)

THỨ HAI NGÀY 20/02/2023

09:00

Tiếp đoàn ĐH Bách Khoa TP.HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

10:00

BCN Khoa Sinh học – CNSH gặp mặt và trao đổi với đại diện Stemax

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Tiếp Jeonbuk National University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 21/02/2023  

08:30

Họp tổ công tác chi bộ sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn University of Alberta, Canada

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/02/2023  

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Ký kết MoU

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/02/2023  

14:00

Họp Đảng ủy định kỳ tháng 02/2023

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 24/02/2023  

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 25/02/2023 

10:00

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. Lê Đức Hùng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: