LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/06/2020 đến 28/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/06/2020 đến 28/06/2020)

THỨ HAI NGÀY 22/06/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Diễm My)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 23/06/2020

08:00

Trung tâm sở hữu trí tuệ & CGCN làm việc với Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Hội đồng thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu cuối kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Hoàng Nam)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 24/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn Viện Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Hội đồng thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp giao ban Đảm bảo chất lượng 2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 27/06/2020

06:00

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Đặng Thị Thanh Trúc ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Đăng Minh ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán.

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 28/06/2020

06:00

Tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: